Laagdrempelige zorg voor jongeren van 8 – 23 jaar

Aanbod


In een veilige omgeving bied ik jongeren ondersteuning en gebruik een hond als co-trainer om persoonlijke doelen te bereiken. Honden bevorderen sociale vaardigheden, bieden emotionele steun, en helpen bij communicatie, waardoor jongeren zelfredzaamheid ontwikkelen en positieve interacties met anderen ervaren.


Bokscoaching gebruikt boksen als leermiddel voor het benaderen van problemen vanuit een ander perspectief. Zonder bokservaring richt deze laagdrempelige aanpak zich op thema’s als grenzen stellen, zelfvertrouwen opbouwen, leiderschap en communicatie. Sessies, geïnspireerd door boksen, focussen op beweging, gevoel en ervaring, en behandelen concrete thema’s zoals stress, grenzen stellen, zelfbeeldverbetering, en emotieregulatie.

Ik bied zowel leerkrachten als leerlingen en ouders praktische ondersteuning met een neutrale blik. Ik analyseer individuele en klassikale leerbehoeften, herstel vertrouwen en verminder ruis tussen leerkracht en leerlingen. Ik voorzie leerkrachten van concrete handvatten voor klassenmanagement en bied individuele of groepsondersteuning aan leerlingen. Met ervaring als ondersteuningscoördinator begeleid ik soepele overgangen van basisschool naar voortgezet onderwijs, inclusief het zorgvuldig doornemen van onderwijskundige rapporten en het aanbieden van vaardigheidstraining.

WERKWIJZE

INTAKE

Binnen een week na aanmelding plannen we een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek maken we verder kennis en onderzoeken we of er een goede match is. Indien nodig en gewenst, stemmen we af met belangrijke personen uit jouw leven of eerdere betrokken hulpverlening.

HET PLAN

Wanneer de intake heeft plaatsgevonden zal het plan opgesteld worden aan de hand van de hulpvraag. Samen met de jongere (en het gezin) wordt het plan opgesteld. Om draagvlak te creëren wordt de jongere bij ieder onderdeel betrokken.

AAN DE SLAG

Met de jongere ga ik aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen en doelen te bereiken. Dit kan onder andere betrekking hebben op het uitbreiden van het sociale netwerk, het realiseren van een positieve gedragsverandering, het aanbrengen van structuur en regelmaat, of het voortzetten van een geschikte en passende opleiding.

AFRONDING

De intensiteit van het traject wordt verminderd, en het wordt afgerond met een evaluatie. Indien nodig en gewenst kan er nazorg worden verleend.

TELEFOON

06 19 78 39 26

E-mail

info@steyefelix.com

ADRES

Klaphekstraat 52, 6644 CN te Ewijk