De brug tussen wachten en vooruit komen

Welkom bij Steye Felix, waar laagdrempelige zorg samensmelt met actiegerichte ondersteuning voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. Ik richt mij op diegenen die wachten op de start van de jeugdhulpverlening of thuiszitten in afwachting van een nieuwe school. In plaats van eindeloze gesprekken, gaan we samen aan de slag.

Ik bied concrete hulp en training op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden en wat er op dat moment nodig is. Mijn aanpak is hands-on, met boksen als krachtige uitlaatklep en een speciaal getrainde hond als ondersteuning. Bij mij draait het niet om praten, maar om doen. Steye Felix is de brug tussen wachten en vooruitkomen. Laten we samen stappen zetten naar een sterke, veerkrachtige toekomst.

AanbodIn een veilige omgeving bied ik jongeren ondersteuning en gebruik een hond als co-trainer om persoonlijke doelen te bereiken. Honden bevorderen sociale vaardigheden, bieden emotionele steun, en helpen bij communicatie, waardoor jongeren zelfredzaamheid ontwikkelen en positieve interacties met anderen ervaren.

Begeleiding binnen het gezin


Ondanks lange wachtlijsten is het belangrijk om niet te wachten met hulp voor je gezin, aangezien een disbalans het hele gezin kan beïnvloeden. De begeleiding richt zich zowel op jongeren als op ouders en het hele gezin.


Bokscoaching gebruikt boksen als leermiddel voor het benaderen van problemen vanuit een ander perspectief. Zonder bokservaring richt deze laagdrempelige aanpak zich op thema’s als grenzen stellen, zelfvertrouwen opbouwen, leiderschap en communicatie. Sessies, geïnspireerd door boksen, focussen op beweging, gevoel en ervaring, en behandelen concrete thema’s zoals stress, grenzen stellen en emotieregulatie.

Ik bied zowel leerkrachten als leerlingen en ouders praktische ondersteuning met een neutrale blik. Ik analyseer individuele en klassikale leerbehoeften, herstel vertrouwen en verminder ruis tussen leerkracht en leerlingen. Ik voorzie leerkrachten van concrete handvatten voor klassenmanagement en bied individuele of groepsondersteuning aan leerlingen.

WERKWIJZE

INTAKE

Binnen een week na aanmelding plannen we een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek maken we verder kennis en onderzoeken we of er een goede match is. Indien nodig en gewenst, stemmen we af met belangrijke personen uit jouw leven of eerdere betrokken hulpverlening.

HET PLAN

Wanneer de intake heeft plaatsgevonden zal het plan opgesteld worden aan de hand van de hulpvraag. Samen met de jongere (en het gezin) wordt het plan opgesteld. Om draagvlak te creëren wordt de jongere bij ieder onderdeel betrokken.

AAN DE SLAG

Met de jongere ga ik aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen en doelen te bereiken. Dit kan onder andere betrekking hebben op het uitbreiden van het sociale netwerk, het realiseren van een positieve gedragsverandering, het aanbrengen van structuur en regelmaat, of het voortzetten van een geschikte en passende opleiding.

AFRONDING

De intensiteit van het traject wordt verminderd, en het wordt afgerond met een evaluatie. Indien nodig en gewenst kan er nazorg worden verleend.

TELEFOON

06 19 78 39 26

E-mail

info@steyefelix.com

ADRES

Klaphekstraat 52, 6644 CN te Ewijk