INTAKE

Binnen een week na aanmelding plannen we een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek maken we verder kennis en onderzoeken we of er een goede match is. Indien nodig en gewenst, stemmen we af met belangrijke personen uit jouw leven of eerdere betrokken hulpverlening.

HET PLAN

Wanneer de intake heeft plaatsgevonden zal het plan opgesteld worden aan de hand van de hulpvraag. Samen met de jongere (en het gezin) wordt het plan opgesteld. Om draagvlak te creƫren wordt de jongere bij ieder onderdeel betrokken.

AAN DE SLAG

Met de jongere ga ik aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen en doelen te bereiken. Dit kan onder andere betrekking hebben op het uitbreiden van het sociale netwerk, het realiseren van een positieve gedragsverandering, het aanbrengen van structuur en regelmaat, of het voortzetten van een geschikte en passende opleiding.

AFRONDING

De intensiteit van het traject wordt verminderd, en het wordt afgerond met een evaluatie. Indien nodig en gewenst kan er nazorg worden verleend.