Kennismaking met het Onderwijs
Ik ben een ervaren professional met meer dan 8 jaar toewijding aan het onderwijs in al zijn facetten. Mijn reis begon in Rotterdam-Zuid, waar ik mijn passie voor onderwijs ontdekte en mezelf ontwikkelde als een veelzijdige onderwijskundige.

Diverse Rollen en Ervaringen
Gedurende deze tijd heb ik gewerkt binnen diverse onderwijsinstellingen, variërend van weekendonderwijs en entree-onderwijs tot regulier en speciaal onderwijs. Met een grote toewijding aan mijn vak heb ik verschillende rollen vervuld, waaronder die van docent, projectleider van structuurklassen en maatwerk.

Ondersteuningscoördinatie en Impact
De afgelopen twee jaar heb ik mijn expertise aangescherpt als ondersteuningscoördinator aan de Bossche Vakschool in Den Bosch, waar ik een positieve impact heb op het leven van jongeren.

Passie voor Jeugdzorg en Onderwijs

Mijn werk ligt altijd op de grens van jeugdzorg en onderwijs, dit motiveerde mij om de complexe behoeften van kwetsbare jongeren te begrijpen. Daarom heb ik besloten om de Master Jeugdzorg te volgen, waardoor ik mijn expertise kon vergroten en mijn vermogen om deze jongeren te ondersteunen kon versterken.

Begeleiding en Potentieel van Jongeren
Met een enorme passie begeleid ik jongeren tussen de 5 en 23 jaar, waarbij mijn focus ligt op het benutten van hun volledige potentieel en hen actief te laten deelnemen aan de maatschappij.

Expertise in Maatwerktrajecten

Mijn ervaring, zowel met het wonen in Rotterdam West als het werken in Rotterdam Zuid, heeft geleid tot een vakmanschap dat zowel cultureel als straatsensitief is, zowel binnen het onderwijs als in de jeugdzorg. Deze unieke combinatie versterkt mijn vermogen om aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van jongeren.
In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren die dreigen uit te vallen of om diverse redenen al zijn uitgevallen binnen het onderwijs. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het creëren en begeleiden van maatwerktrajecten rondom zorg en onderwijs. Met succes heb ik aangepaste programma’s ontwikkeld en geïmplementeerd, zowel binnen het reguliere als speciaal onderwijs, en ook binnen het Entreeonderwijs. Ik richt me op mogelijkheden, netwerken, cultuur, onderwijsmethoden, wettelijke kaders, samenwerking, collega’s en juridische aspecten, met als focus het bieden van optimale zorg voor de doelgroep, met aandacht voor individuele behoeften.

Stem voor Kwetsbare Jongeren
Mijn passie ligt in het bieden van een stem aan de meest kwetsbare jongeren, die vaak worden vergeten of over het hoofd worden gezien binnen de maatschappij en/of in het onderwijssysteem.