De wachtlijsten zijn lang, maar de problemen in je gezin wachten niet. Door een disbalans in het gezin kan het hele gezin uit evenwicht raken. Naast de ambulante begeleiding voor jongeren bied ik ook begeleiding aan ouders en het hele gezin.

Wat zijn de triggers? Hoe kijkt ieder gezinslid tegen de situatie aan, en hoe kunnen deze verschillende perspectieven samenkomen tot één gezamenlijk gezinsbeeld?

Het is van essentieel belang om te begrijpen wat de onderliggende oorzaken zijn van de problemen die zich voordoen. Door in gesprek te gaan met ieder gezinslid, kunnen we ontdekken welke triggers een rol spelen in de huidige situatie. Ieder lid binnen het gezin heeft zijn eigen beleving en kijk op de situatie. Door deze individuele perspectieven in kaart te brengen, kunnen we samen werken aan een gezamenlijke oplossing.

Met mijn begeleiding help ik het gezin om open en eerlijk met elkaar te communiceren. We werken aan het versterken van de onderlinge band en het creëren van begrip voor elkaars standpunten en gevoelens. Het doel is om vanuit de verschillende perspectieven tot één samenhangend en werkbare gezinsdynamiek te komen, waarin iedereen zich gehoord en ondersteund voelt.