Ik ondersteun zowel leerkrachten als leerlingen en ouders. Met mijn frisse blik, vanuit een neutraal perspectief, bied ik praktische en direct toepasbare ondersteuning aan. Ik analyseer niet alleen individuele leerbehoeften, maar ook die van de hele klas, door observaties en gesprekken. Samen met de leerkracht werk ik aan effectieve strategieën, waarbij ik het vertrouwen herstel en de ruis tussen leerkracht en leerlingen probeer te verminderen, zodat iedereen weer in zijn of haar kracht staat.

Daarnaast voorzie ik leerkrachten van concrete handvatten en bruikbare tools om klassenmanagement te verbeteren. Ik deel inzichten en geef praktische tips voor direct resultaat. Ook bied ik individuele of groepsondersteuning aan leerlingen, gericht op het ontwikkelen van gewenst gedrag en het creëren van een rustige, vertrouwde omgeving. Samen met de leerkracht en interne begeleiders stel ik op maat gemaakte plannen op om aan de behoeften te voldoen.

Met mijn ervaring als ondersteuningscoördinator begrijp ik de uitdagingen bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs voor zowel uw kind als u als ouders. Vaak wordt onderschat dat deze overstap niet alleen schoolse vaardigheden, maar ook sociale uitdagingen met zich meebrengt, wat kan leiden tot onzekerheid, overvraging en ongewenst gedrag. Als onafhankelijke partij bied ik begeleiding en ondersteuning, inclusief het zorgvuldig doornemen van het onderwijskundig rapport, observaties in de schoolomgeving en het aanbieden van vaardigheidstraining aan uw kind. Samen met u, uw kind en de school streef ik naar een soepele overgang en een succesvolle voortzetting van de schoolcarrière.